Home > Duiven door de eeuwen heen > Vips en duiven

Vips en duiven

De vroegere koning van Engeland George, was een begenadigd liefhebber van de postduivensport. In zijn hokken zaten de afstammelingen van de beste Europese fokkers en geen prijs was hem te hoog om aan het beste materiaal te komen. Heel vaak gaf hij jonge duiven weg aan liefhebbers, die niet bij machte waren om hetzelfde materiaal aan te schaffen, met de opdracht van de koning om er winnaars uit te fokken. Hij had de liefde voor de duif met de paplepel ingegoten gekregen door zijn grootmoeder koningin Victoria, die waar zij maar kon tentoonstellingen bezocht en dan de kleine George optilde voor de kooitjes met duiven. Als zij tijd over had dan was ze in een van haar vele duivenhokken achter het paleis te vinden. De kleine George was dan meestal niet ver uit de buurt.

De voorliefde van koningin Victoria ging voornamelijk uit naar de raadsheer en ze probeerde de kwaliteit van haar duiven onophoudelijk te verbeteren. Ze deed niet aan tentoonstellingen mee, doch ging wel herhaaldelijk in op uitnodigingen van andere liefhebbers van raadsheren om met hen samen te kweken. Vaak kregen ze dan veel beter materiaal terug dan ze gestuurd hadden.

Duizenden jaren voor de regering van koning George, stond een andere koning bekend om zijn duivengiften aan de tempels van Thebe, Heliopolis en Memphis: Ramses III van Egypte. Sindsdien tot op de dag van vandaag worden in het nabije oosten, en dan voornamelijk in mohammedaanse landen, duiven als heilig beschouwd. Ooit kwam het in Bombay tot een opstand van de bevolking toen de Engelsen een van de pleinen in de stad van hun duiven wilden verlossen.

In Nederland was de vader van Koningin Beatrix, wijlen prins Bernhard, één van de ongeveer 25.000 enthousiaste beoefenaars die de postduivensport er kent. Zijn duiven waren ieder jaar op de nationale postduiven manifestatie te bewonderen. Jaarlijks wist de prins wel een van zijn deelnemende vooraan in een wedstrijd te klasseren.


Sitemap
Printvriendelijk
Mail sturen
RSS feed

Submenu

Uw naam

Paswoord

Remember me


Steven van Breemen