Home > Het lossingsverhaal

Het lossingsverhaal

Het is de bedoeling van deze handleiding, met voor ieder onderwerp relevante links naar weersites, dat postduivenliefhebbers, lossingsverantwoordelijken en convoyeurs op de hoogte zijn van alles wat postduiven qua weersomstandigheden tegen kunnen komen tussen de lossingsplaats en het hok. Hoe langer dat traject is hoe meer er in principe met het verloop van een wedvlucht verkeerd kan gaan. In deze tijd van sterk teruglopende ledenaantallen in de duivensport, waar dan ook ter wereld, doen slecht georganiseerde wedstrijden met postduiven onze sport absoluut geen goed. Want wanneer komen wij in het nieuws? Juist: als we weer eens een rampvlucht achter de rug hebben.

Alle weersomstandigheden onderweg worden op deze site uitgelegd, opdat de lossingsverantwoordelijken zich optimaal geinformeerd weten alvorens waar dan ook duiven te lossen. Goed gefundeerde beslissingen om te lossen, of juist niet, of om de lossing even uit te stellen, zullen leiden tot een betere promotie van de duivensport naar buiten toe.

In deze tijd waarin de moderne communicatietechnieken een enorme vlucht nemen, kan het niet meer zo zijn dat een convoyeur of een lossingsverantwoordelijke "zo maar" het sein tot lossing geeft. Wij zijn allemaal bekend met de gevolgen van zo'n ondoordachte handeling: koppen in de dagbladen of in het slechtste geval wordt de vertegenwoordiger van de landelijke organisatie ter verantwoording geroepen in een of andere aktualiteiten rubriek. Voor het grote publiek komen dit soort zaken erg onprofessioneel over en zal het zeker niet leiden tot groei van het ledenbestand. Eerder tot achteruitgang, want postduivenliefhebbers balen er enorm van om hun beste duiven kwijt te raken of om hun jonge garde, lees: hun toekomst, uitgedund en ontredderd thuis te krijgen. Laten we daarom proberen daar waar wij voorheen steeds negatief in het nieuws kwamen in de toekomst geen of zo min mogelijk verkeerde lossingsbeslissingen meer te nemen.

Voor de duivensport zelf heeft het weloverwogen lossen ook vele postieve gevolgen. Het zal in ieder geval leiden tot een beter vluchtverloop en tot een eerlijker competitie. En wat is het niet voor een heerlijk gevoel voor een postduivenliefhebber om na afloop van de wedvlucht het verenigingslokaal binnen te komen met de trotse mededeling: "Ik heb ze allemaal thuis! Wat een prachtige vlucht hebben we vandaag gehad!"

Alles wat nieuw is bevindt zich voor onbepaalde tijd in de kinderschoenen. Ook de ontwikkelingen op het terrein van de convoyeurs en de lossingsverantwoordelijken hebben niet stilgestaan in deze tijd vol veranderingen vlak voor het nieuwe millennium. Hoe beter men van alle noviteiten op de hoogte is, destemeer de duivensport er in de breedst mogelijke vorm van kan profiteren. Het is de taak van de landelijke organisaties om convoyeurs en lossingscoordinatoren op het gebied van al deze vernieuwingen bij te scholen. En dat is een van de hoofdredenen waarom deze handleiding is geschreven. Wij moedigen alle landelijke postduivenorganisaties waar dan ook ter wereld aan om hun lossingsverantwoordelijken door middel van voorlichtingsdagen met het Internet vertrouwd te maken en deze handleiding daarbij als leidraad te gebruiken.

Deze handleiding is er op de eerste plaats voor bedoeld om in het begin van het vliegseizoen alle kennis en ervaring van de voorgaande jaren weer op te frissen. De ervaring heeft ons allemaal geleerd dat de meeste fouten, mogelijk leidend tot een rampvlucht, vaak in het begin van het wedvluchtenseizoen worden gemaakt.

De liefhebbers zouden wij voordat zij duiven inzetten voor een wedvlucht de volgende boodschap willen meegeven:

"Ik heb mijn duiven onder de beste omstandigheden gekweekt. Ze zijn uitstekend gezond en worden dagelijks goed getraind. Ik heb ze terdege opgeleerd en voorbereid. Ze zijn er helemaal klaar voor".

De convoyeurs willen wij de volgende boodschap meegeven:

"Zodra de duiven zich in de container bevinden, zitten ze in mijn "duivenhok", verzorg ik zo goed als ik kan en als de loodjes van de manden gaan heb ik me er eerst voor de volle 100% van overtuigd dat niets maar dan ook niets een succesvolle wedvlucht in de weg kan staan".

De convoyeurs zullen in deze handleiding vele nuttige tips voor de verzorging van duiven in de container terugvinden. Alsmede suggesties voor het onderhoud van het materiaal(manden en container). Wij willen ervoor proberen te zorgen dat de convoyeur er 100% kan zijn voor de duiven. Hij is een van de allerbelangrijkste en onmisbare schakels in de sportbeoefening van alle duivenliefhebbers waar dan ook ter wereld.

De lossingsverantwoordelijken willen wij de volgende boodschap meegeven:

"Zodra de duiven gelost zijn staat niets een goed vluchtverloop nog in de weg. Daar heb ik alles aan gedaan".

Het juiste gereedschap en de kennis daarvoor zal hen daarvoor in deze handleiding ter beschikking worden gesteld.

We beseffen terdege dat er vandaag de dag qua informatievoorziening nogal wat noviteiten onder de zon zijn. Tot convoyeurs en lossingsverantwoordelijken zouden wij daarom willen zeggen: verschuil je niet achter het gegeven dat je al 25 jaar ervaring hebt en dat je daarom moderne hulpmiddelen zoals het Internet niet nodig hebt. Laten we het erop houden dat u, net zoals ooit onderling, ook met het Internet en alle daarmee in verband staande communicatietechnieken een vertrouwensrelatie zult moeten opbouwen. U zult zien hoe verbazingwekkend snel en prettig dat gaat.

Door op de onderwerpen in de index te clicken volgt u stap voor stap de cursus. De wetmatigheden die erin zijn opgesteld, zijn verkregen na jarenlange, intensieve wetenschappelijke proeven en waarnemingen op het orientatievermogen van dat kleine vliegende wonder dat postduif heet. Het spreekt voor zich dat de verkregen conclusies uitgebreid zijn getest en wetenschappelijk zijn onderbouwd. Alle wetenschappelijke gegevens zijn vastgelegd in copyright en zullen in een later stadium worden gepubliceerd door de samenstellers van deze handleiding. Ook voor de tekst opgesteld in deze handleiding geldt wereldwijd copyright.

Wij zijn er rotsvast van overtuigd dat deze handleiding met zijn wetenschappelijke vaststellingen een grote stap voorwaarts zal betekenen voor de mondiale duivensport. Zowel op het gebied van het kweken en trainen van postduiven als op het terrein van het organiseren en houden van wedvluchten.

In het submenu rechts kunt u al de artikelen van Het Lossingsverhaal lezen.

Met sportieve groeten,

Hubert Land en Steven van Breemen.

Copyright 1998. All rights reserved. Reproduction in whole, in part, in any form or medium, without the express written permission of Steven van Breemen and Hubert Land, is strictly forbidden.


Sitemap
Printvriendelijk
Mail sturen
RSS feed

Submenu

Uw naam

Paswoord

Remember me


Steven van Breemen